AGRIA

Predaj prípravkov na ochranu rastlín, osív, priemyselných hnojív nákup a predaj produktov rastlinnej výroby.

O firme AGRIA s.r.o.

AGRIA s.r.o. je obchodnou firmou, ktorá vznikla 28. augusta 1995. Zabezpečuje predaj vstupov do poľnohospodárskej prvovýroby, najmä prípravkov na ochranu rastlín, osivá a hnojivá s možnosťou prefinancovania až do zberu príslušnej rastlinnej komodity.

Samozrejmosťou je bezplatné poradenstvo v ochrane rastlín priamo na poli a rozvoz prípravkov na ochranu rastlín. Túto celú činnosť zabezpečujeme s ôsmimi zamestnancami a šiestimi dopravnými prostriedkami.

 

Pre našich obchodných partnerov realizujeme aj nákup, predaj a dopravu komodít produktov rastlinnej výroby:

pšenica potravinárska, pšenica tvrdá, pšenica kŕmna, jačmeň sladovnícky, jačmeň kŕmny, raž potravinárska, kukurica kŕmna
repka olejná, slnečnica ročná, sója fazuľová

Napíšte nám:

3 + 2 =

AGRIA s.r.o.

AGRIA s.r.o. , Zalužice 419, 072 34 Zalužice, Slovenská Republika

+421 56 6471407

+421 56 6471574

agriami@agria.sk

IČO: 31712592 IČ DPH: SK 2020498777

Obchodný register: Okresný súd Košice I vložka číslo 6618/V