AGRIA

Osvedčenia spoločnosti

Napíšte nám:

6 + 6 =

AGRIA s.r.o.

AGRIA s.r.o. , Zalužice 419, 072 34 Zalužice, Slovenská Republika

+421 56 6471407

+421 56 6471574

agriami@agria.sk

IČO: 31712592 IČ DPH: SK 2020498777

Obchodný register: Okresný súd Košice I vložka číslo 6618/V